אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 26 days,20 hours,47 minutes,8%
זריחת השמש: 07:10
שקיעת השמש: 19:17
אור יום: 12:07
זריחת הירח: 04:38 (20 Feb 2020)
שקיעת הירח: 17:02 (20 Feb 2020)
חרמש נחסר
8% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
02 Feb 2020 02:42
2 פברואר 2020 01:42 UTC
09 Feb 2020 08:34
9 פברואר 2020 07:34 UTC
15 Feb 2020 23:18
15 פברואר 2020 22:18 UTC
23 Feb 2020 16:33
23 פברואר 2020 15:33 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
20 Mar 2020 04:50
20 מרץ 2020 03:50 UTC
20 Jun 2020 23:44
20 יוני 2020 21:44 UTC
01 Jan 1970 01:00
22 wrzesie 2020 13:31 UTC
01 Jan 1970 01:00
21 grudzie 2020 10:03 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display