אסטרונומיה


שמש

ירח

ראשון Moon age: 14 days,7 hours,4 minutes,100%
זריחת השמש: 07:46
שקיעת השמש: 19:52
אור יום: 12:06
זריחת הירח: 19:51 (10 Jan 2020)
שקיעת הירח: 07:30 (10 Jan 2020)
ירח מלא
100% מואר


רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
רבע ראשון ירח ירח מלא רבע ירחי אחרון מולד
01 Jan 1970 01:00
wrzesie 24 2020 01:55 UTC
01 Jan 1970 01:00
padziernik 1 2020 21:06 UTC
01 Jan 1970 01:00
padziernik 10 2020 00:40 UTC
01 Jan 1970 01:00
padziernik 16 2020 19:32 UTC


נקודת שווי אביב
תחילת האביב
היפוך קיץ
תחילת הקיץ
נקודת שווי סתיו
תחילת הסתיו
היפוך חורף
תחילת החורף
תחילת האביב First day of Summer First day of Fall First day of Winter
01 Jan 1970 01:00
marzec 20 2020 03:50 UTC
01 Jan 1970 01:00
czerwiec 20 2020 21:44 UTC
01 Jan 1970 01:00
wrzesie 22 2020 13:31 UTC
01 Jan 1970 01:00
grudzie 21 2020 10:03 UTC

  Moon Details from Weather-Display

Additional Moon facts from Weather-Display