spacer
注讜讚讻谉: @ 17 Nov 2019 23:40 - 注讚讻讜谉 讛讘讗 讘 23:45  
讟诪驻专讟讜专讛 专讜讞 讙砖诐 转讞讝讬转
诇讬诇讛, 讬讘砖 诇讬诇讛, 讬讘砖
谞讜讻讞讬: 9.6癈, '诪拽住: 15.2癈, '诪讬谞: 6.4癈 9.6°C
诪转拽专专 0.2°C 诪砖注讛 讗讞专讜谞讛.

---

诪专讙讬砖 讻诪讜: 9°C

砖讬谞讜讬 讘-24 砖注讜转
3.6°C诪转讞诪诐 3.6°C than yesterday at this time.
  讛讬讜诐 讗转诪讜诇
:讙讘讜讛 15.2°C
13:12
15.1°C
12:28
:谞诪讜讱 6.4°C
00:00
5.7°C
23:16
 专讜讞 诪 '诪 '诪
5.3
诪砖讘:
6.4 km/h
1 Bft - Light Breeze
讛讬讜诐: 20.9 km/h 10:25
诪砖讘 讛讞讜讚砖: 38.9 km/h 谞讜讘诪讘专 4
讙砖诐 讛讬讜诐: 0.0 mm
注讜爪诪转 讛讙砖诐 (/godz.): 0.0 mm
讙砖诐 讗转诪讜诇: 0.3 mm
讙砖诐 住注专讛: 0.0 mm
讛讞讜讚砖 讛讝讛: 2.6 mm
住讛"讻 诇注讜谞讛: 424.9 mm
5 讬诪讬 讙砖诐 讘 谞讜讘诪讘专.
诇讬诇讛, 讬讘砖
诇讞讜转 & 讘专讜诪讟专 讚讜讞讜转 讜谞转讜谞讬诐 讬专讞
诇讞讜转: 89 % 诪转讙讘专 1.0% 诪讗讝 讛砖注讛 讛讗讞专讜谞讛.
谞拽讜讚转 讛讟诇: 7.8°C 诪转讞诇砖 0.1°C 诪讗讝 讛砖注讛 讛讗讞专讜谞讛.
讘专讜诪讟专: 1010.2 hPa 讬讜专讚 0.1  hPa/godz.
诪讙诪转 诇讞抓: 讬爪讬讘
讝专讬讞转 讛砖诪砖: 06:41
砖拽讬注转 讛砖诪砖: 18:48
砖拽讬注转 讛讬专讞: 10:58
讝专讬讞转 讛讬专讞: 23:28
讞专诪砖 谞讞住专
Waning Gibbous, Moon at 20 days in cycle
71%
诪讜讗专
UV 转讞讝讬转 诪讚讚 UV 转讞讝讬转 诪讚讚
17 Nov 2019
0.7     谞诪讜讱 
18 Nov 2019
0.7     谞诪讜讱