^ Back to Top

g 09

KOMUNIKAT

W związku z  zaistniałą sytuacją oraz potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, uprzejmie informuję o zmianach jakie będą obowiązywały od dnia 11 maja 2020 roku w ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie :

 1. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Olszowa (gm. Kępno) i Smolna (gm. Oleśnica) będą czynne w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00.
 2. Obsługa mieszkańców odbywać się będzie wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie PSZOK i w niniejszym komunikacie.
 3. Przebywanie i przemieszczanie się osób postronnych na terenie PSZOK i obiektów ZZO Olszowa Sp. z o.o. bez zgody obsługi PSZOK jest zabronione.
 4. Na terenie PSZOK może przebywać wyłącznie jedna osoba pełnoletnia przekazująca odpady do zagospodarowania.
 5. Osoby korzystające z PSZOK bezwzględnie muszą stosować się do obowiązującego regulaminu PSZOK oraz przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na terenie obiektów należących do ZZO Olszowa Sp. z o.o., w tym m.in.:
 • stosować maseczki i/lub przyłbice ochronne zakrywające w szczególności usta i nos;
 • używać rękawic jednorazowych;
 • stosować płyn do dezynfekcji rąk dostępny na terenie PSZOK;
 • zachować bezpieczną odległość (co najmniej 2 metry) między osobami podczas korzystania z PSZOK.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców obowiązujących procedur i zaleceń, pracownicy PSZOK odmówią przyjęcia odpadów.
 2. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.zzo-olszowa.pl . W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się pod nr tel.: PSZOK Olszowa - 62 78 211 90, wew.35; PSZOK Smolna – tel. 71 733 95 59.

Licząc na Państwa zrozumienie, proszę o zastosowanie się do wymogów zawartych w komunikacie. 

Prezes Zarządu

/-/ Marzena Koppenberg        

                                                                                                                                                                                               

Olszowa, dnia 07.05.2020 r.

ZZO Olszowa Sp. z o.o. podpisała umowę częściowo umarzalnej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na modernizację Zakładu

W dniu 14.12.2018 roku w Poznaniu została zawarła umowa pożyczki pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Panią Jolantę Ratajczak a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. z  siedzibą w Olszowie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Panią Marzenę Koppenberg. Na  realizację przedsięwzięcia pt.: „Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”, którego całkowity koszt netto wynosi 12 258 860,00 zł, Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego do całkowitej kwoty przedsięwzięcia, tj. do 100% kosztów kwalifikowanych.

Częściowe umorzenie kwoty udzielonej pożyczki zaplanowano w roku 2027 do wysokości 11,19% co stanowi 1 371 766,43 zł. 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi.

Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki wykorzystania, rozliczania i przekazywania pożyczki na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz inne prawa i obowiązki  stron umowy.

 

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów

w miejscowości Olszowa”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

wfosigw