^ Back to Top

g 09

Przedmiot Projektu

 

Przedmiotem Projektu pt. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.1 „Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Schematu 1 „Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jest stworzenie systemu gospodarki odpadami na terenie ośmiu gmin województwa wielkopolskiego oraz pięciu gmin województwa dolnośląskiego, poprzez:

  -  budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów o mocy przerobowej 39 600 Mg/rok oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Olszowa,
  -  budowę punktu przeładunkowego o mocy przerobowej 21 985 Mg/rok oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Smolna,
  -  modernizację systemu selektywnej zbiórki odpadów,
  -  rekultywację 7 istniejących składowisk odpadów w Donaborowie, Doruchowie, Mianowicach, Nowej Wsi Książęcej, Smolnej, Stradomi Dolnej i Sycowie o łącznej powierzchni 13,41 ha.
  -  realizację programu edukacji ekologicznej.