^ Back to Top
facebook

g 09

SpacerWirtualny

360 Spacer Wirtualny
po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Olszowej

Kliknij TUTAJ

logo ZZOO

Poznaj historię kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Olszowa!

 

Pawie rok temu kwatera nr 1 składowiska odpadów została zrekultywowana i dziś cieszy nas swoimi zielonymi skarpami. Postanowiliśmy przedstawić Wam jej krótką historię.

zdjecie

Na początek trochę definicji!

Trzeba pamiętać, że składowisko odpadów i wysypisko śmieci to nie to samo…

Składowisko odpadów to kontrolowany, zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami prawa obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. Separacja odpadów od środowiska zewnętrznego gwarantuje bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi a także ochronę środowiska naturalnego przed bezpośrednim lub pośrednim kontaktem z produktami pochodzącymi z rozkładu odpadów.
Wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów:
1) składowisko odpadów niebezpiecznych,
2) składowisko odpadów obojętnych,
3) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Wysypisko śmieci jest natomiast nielegalnym miejscem, w którym zgromadzone są odpady i nie jest ono w żaden sposób zabezpieczone, co stwarza niebezpieczeństwo dla środowiska i dla człowieka. Spotykamy się z nimi w lesie lub na poboczu drogi.
Na kwaterze nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanej w ZZO Olszowa znajduje się ścieżka edukacji ekologicznej, która prowadzi na samą jej czaszę znajdującą się ponad 200 m n.p.m. Licząc od podnóża kwatery jej czasza jest zlokalizowana ponad 15 metrów wyżej.
Kwatera nr 1 to obiekt budowlany o charakterze nadpoziomowym o powierzchni ok. 1,86 ha. Budowę kwatery zakończono w 2014 roku. W latach 2015-2018 zdeponowano na niej łącznie ponad 75 tys. Mg odpadów. W sierpniu 2021 r. zakończono jej rekultywację, natomiast z końcem ubiegłego roku posadowiono infrastrukturę pozwalająca na utworzenie ścieżki o walorach edukacyjnych.        

Podczas wędrówki na szczyt kwatery można zapoznać się z trzema fazami korzystania ze składowiska odpadów, które przedstawiono na tablicach informacyjno-edukacyjnych.

tabl edu 2 01

tabl edu 3 01

 

tabl edu 4 01

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnego spaceru z kwatery nr 1 składowiska odpadów w ZZO Olszowa - to dwie panoramy wykonane jesienią 2021 roku o nazwie Kwatera nr 1_01 i Kwatera nr 1_02:

http://www.zzo-olszowa.pl/images/prezentacja/

zdjęcie 2

zdjęcie 3

Wykonanie zdjęć panoramicznych i ich połączenie w wirtualny spacer z możliwością odtworzenia na sprzęcie elektronicznym zrealizowano w ramach kampanii edukacyjnej pn.: „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

WfosLog