^ Back to Top
facebook

g 09

KOMUNIKAT

W związku z  zaistniałą sytuacją oraz potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, uprzejmie informuję o zmianach jakie będą obowiązywały w ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie :

 1. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Olszowa (gm. Kępno) będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 15:00 z wyjątkiem pierwszej soboty miesiącaPSZOK Smolna (gm. Oleśnica) będzie czynny w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00..
 2. Obsługa mieszkańców odbywać się będzie wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie PSZOK i w niniejszym komunikacie.
 3. Przebywanie i przemieszczanie się osób postronnych na terenie PSZOK i obiektów ZZO Olszowa Sp. z o.o. bez zgody obsługi PSZOK jest zabronione.
 4. Na terenie PSZOK może przebywać wyłącznie jedna osoba pełnoletnia przekazująca odpady do zagospodarowania.
 5. Osoby korzystające z PSZOK bezwzględnie muszą stosować się do obowiązującego regulaminu PSZOK oraz przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na terenie obiektów należących do ZZO Olszowa Sp. z o.o., w tym m.in.:
 • stosować maseczki i/lub przyłbice ochronne zakrywające w szczególności usta i nos;
 • używać rękawic jednorazowych;
 • stosować płyn do dezynfekcji rąk dostępny na terenie PSZOK;
 • zachować bezpieczną odległość (co najmniej 2 metry) między osobami podczas korzystania z PSZOK.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców obowiązujących procedur i zaleceń, pracownicy PSZOK odmówią przyjęcia odpadów.
 2. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.zzo-olszowa.pl . W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się pod nr tel.: PSZOK Olszowa - 62 78 211 90, wew.35; PSZOK Smolna – tel. 71 733 95 59.

Licząc na Państwa zrozumienie, proszę o zastosowanie się do wymogów zawartych w komunikacie. 

Prezes Zarządu

/-/ Sławomir Kraus     

                                                                                                                                                                                               

Olszowa, dnia 01.06.2021 r.

Wirtualny spacer po Zakładzie

Wirtualny spacer po Zakładzie oraz inne interesujące materiały informacyjno-edukacyjne czekają na zainteresowanych w ZZO Olszowa

ZZO Olszowa Sp. z o.o. w ramach kampanii edukacyjnej pn.: „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych” odebrała już wszystkie dostawy i usługi na zakup pomocy dydaktycznych oraz elementów doposażenia ścieżki edukacji ekologicznej, osiągając tym samym efekt rzeczowy przedsięwzięcia.

Zapewniamy obecnie poznawanie funkcjonowania ZZO Olszowa, w tym sposobu postępowania z odpadami bez wychodzenia z domu, a to wszystko dzięki wykonaniu zdjęć panoramicznych na terenie Zakładu, z których powstał wirtualny spacer udostępniony na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po Zakładzie Zagospodarowania Opadów w miejscowości Olszowa:
LINK

1

Zakupiliśmy również laptopy, które będą wykorzystywane na cele edukacyjne m.in. na prowadzenie edukacji ekologicznej w sposób zdalny.

W grudniu 2021 r. rozpoczęto dystrybucję dostarczonych do ZZO Olszowa Sp. z o.o. materiałów informacyjno-edukacyjnych tj. kalendarzy edukacyjnych i toreb ekologicznych wśród mieszkańców, do których adresowana jest kampania tj. z gminy: Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica, którzy korzystają z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u w Olszowie lub uczestniczą w wydarzeniach organizowanych poza Zakładem w ramach lokalnych inicjatyw.

Zachęcamy osoby zainteresowane do korzystania ze ścieżki edukacji ekologicznej i PSZOK w Olszowie, poprzez przekazywanie toreb ekologicznych wielokrotnego użytku propagujących racjonalne zakupy i kalendarzy edukacyjnych z treściami dotyczącymi m.in. właściwej segregacji odpadów. Kartki z treściami edukacyjnymi wklejone do kalendarza, można zachować, tak aby mogły służyć dłużej niż tylko w nadchodzącym 2022 roku! Znajdują się tam również informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami w regionie, dane o PSZOK i ZZO Olszowa, a także cenne wskazówki dotyczące ochrony środowiska.

23456

Przypomnijmy, że na realizację kampanii edukacyjnej Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Spółce wsparcia finansowego do kwoty 70 973,00 zł; co stanowi 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/

7