^ Back to Top
facebook

g 09

KOMUNIKAT

W związku z  zaistniałą sytuacją oraz potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, uprzejmie informuję o zmianach jakie będą obowiązywały w ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie :

 1. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Olszowa (gm. Kępno) będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 15:00 z wyjątkiem pierwszej soboty miesiącaPSZOK Smolna (gm. Oleśnica) będzie czynny w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00..
 2. Obsługa mieszkańców odbywać się będzie wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie PSZOK i w niniejszym komunikacie.
 3. Przebywanie i przemieszczanie się osób postronnych na terenie PSZOK i obiektów ZZO Olszowa Sp. z o.o. bez zgody obsługi PSZOK jest zabronione.
 4. Na terenie PSZOK może przebywać wyłącznie jedna osoba pełnoletnia przekazująca odpady do zagospodarowania.
 5. Osoby korzystające z PSZOK bezwzględnie muszą stosować się do obowiązującego regulaminu PSZOK oraz przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na terenie obiektów należących do ZZO Olszowa Sp. z o.o., w tym m.in.:
 • stosować maseczki i/lub przyłbice ochronne zakrywające w szczególności usta i nos;
 • używać rękawic jednorazowych;
 • stosować płyn do dezynfekcji rąk dostępny na terenie PSZOK;
 • zachować bezpieczną odległość (co najmniej 2 metry) między osobami podczas korzystania z PSZOK.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców obowiązujących procedur i zaleceń, pracownicy PSZOK odmówią przyjęcia odpadów.
 2. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.zzo-olszowa.pl . W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się pod nr tel.: PSZOK Olszowa - 62 78 211 90, wew.35; PSZOK Smolna – tel. 71 733 95 59.

Licząc na Państwa zrozumienie, proszę o zastosowanie się do wymogów zawartych w komunikacie. 

Prezes Zarządu

/-/ Sławomir Kraus     

                                                                                                                                                                                               

Olszowa, dnia 01.06.2021 r.

Ciekawostki edukacyjne z ZZO Olszowa

Ciekawostki edukacyjne z ZZO Olszowa


Spółka w ramach realizacji kampanii pn.: „Upowszechnianie wiedzy i postaw ekologicznych mieszkańców gminy Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica” wzbogaciła obecną infrastrukturę w zakresie edukacji ekologicznej dla mieszkańców, którzy odwiedzą Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. podczas wycieczki poprzez:

 • umożliwienie przeprowadzenia gry EKO-ZNAKI, która uczy przez zabawę poznawania specjalnych symboli graficznych informujących o wpływie opakowań na środowisko oraz nasz organizm co pozwoli na zwiększenie świadomości mieszkańców podczas zakupów,

1

2

 • poznawanie funkcjonowania ZZO Olszowa, w tym sposobu postępowania z odpadami – dzięki udostępnionym tablicom edukacyjnym dla zwiedzających na kwaterze odpadów,

3

 • przekazanie wiedzy na temat systemu gospodarki odpadami w regionie przedstawionej na blacie stołu edukacyjnego,

4

5

 • obserwację procesów zachodzących w ZZO oraz bioróżnorodności występującej na terenie Zakładu w postaci różnych owadów oraz gatunków ptaków przy pomocy panoramicznej lunety widokowej usytuowanej na czaszy składowiska,

3r

9

 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na ścieżce edukacji ekologicznej podczas zwiedzania ZZO dzięki kamizelkom odblaskowym.

10

Odbierając wszystkie prezentowane powyżej dostawy osiągnięto efekt rzeczowy przedsięwzięcia.
Przypomnijmy, że na realizację kampanii edukacyjnej Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Spółce wsparcia finansowego do kwoty 25 939,28 zł; co stanowi 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/

11