^ Back to Top
facebook

g 09

KOMUNIKAT

W związku z  zaistniałą sytuacją oraz potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, uprzejmie informuję o zmianach jakie będą obowiązywały w ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie :

 1. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Olszowa (gm. Kępno) będzie czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9:00 do 15:00 z wyjątkiem pierwszej soboty miesiącaPSZOK Smolna (gm. Oleśnica) będzie czynny w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00..
 2. Obsługa mieszkańców odbywać się będzie wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie PSZOK i w niniejszym komunikacie.
 3. Przebywanie i przemieszczanie się osób postronnych na terenie PSZOK i obiektów ZZO Olszowa Sp. z o.o. bez zgody obsługi PSZOK jest zabronione.
 4. Na terenie PSZOK może przebywać wyłącznie jedna osoba pełnoletnia przekazująca odpady do zagospodarowania.
 5. Osoby korzystające z PSZOK bezwzględnie muszą stosować się do obowiązującego regulaminu PSZOK oraz przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na terenie obiektów należących do ZZO Olszowa Sp. z o.o., w tym m.in.:
 • stosować maseczki i/lub przyłbice ochronne zakrywające w szczególności usta i nos;
 • używać rękawic jednorazowych;
 • stosować płyn do dezynfekcji rąk dostępny na terenie PSZOK;
 • zachować bezpieczną odległość (co najmniej 2 metry) między osobami podczas korzystania z PSZOK.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców obowiązujących procedur i zaleceń, pracownicy PSZOK odmówią przyjęcia odpadów.
 2. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.zzo-olszowa.pl . W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się pod nr tel.: PSZOK Olszowa - 62 78 211 90, wew.35; PSZOK Smolna – tel. 71 733 95 59.

Licząc na Państwa zrozumienie, proszę o zastosowanie się do wymogów zawartych w komunikacie. 

Prezes Zarządu

/-/ Sławomir Kraus     

                                                                                                                                                                                               

Olszowa, dnia 01.06.2021 r.

Zawarcie umowy na modernizacje i rozbudowę zakładu

Dnia 30 listopada 2021r. w siedzibie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Sławomir Kraus zawarł umowę z Przedstawicielami Firm :
MTM Budownictwo Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Fostech Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum.
Konsorcjum reprezentował Prezes Zarządu Pan Michał Zydroń

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”
w formule „zaprojektuj i wybuduj”, inwestycja finansowana jest ze środków NFOŚiGW w Warszawie w ramach Działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Spółka za realizację projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 061 229,20 zł .

 

RozbudowaUmowaPodpisanie