^ Back to Top
facebook

g 09

Zakład Zagospodarowania Odpadów obejmować będzie swoim zasięgiem 13 gmin Gminę Baranów, Gminę Bralin, Gminę Doruchów, Gminę Dziadowa Kłoda, Gminę Kępno, Gminę Łęka Opatowska, Gminę Międzybórz, Gminę Oleśnica, Miasto Oleśnica, Gminę Perzów, Gminę Rychtal, Gminę Syców, Gminę Trzcinica. Całkowita liczba osób objętych systemem wyniesie ok. 136 595 osób.

W skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów będą wchodzić m.in. następujące obiekty:

a) budynek socjalno-administracyjny,
b) budynek wagowy,
c) waga samochodowa,
d) myjka kół i podwozi samochodowych,
e) boksy (wiaty) na surowce wtórne i odpady wielkogabarytowe,
f) hala technologiczna wraz z instalacją zagospodarowania odpadów,
g) zbiornik ppoż.,
h) boks na odpady zielone,
i) reaktory stabilizacji tlenowej (tuneli),
j) plac przeróbki gruzu budowlanego,
k) zbiornik ścieków deszczowych z przepompownią,
l) kwatera odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
m) wiata stacji załadunku kontenerów,
n) wiata na kompaktor,
o) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO),
p) parking,
q) magazyn odpadów niebezpiecznych,
r) zbiornik retencyjno-ewaporacyjny,
s) pochodnia i dmuchawa gazu,
t) stacja meteorologiczna.