^ Back to Top

g 09

Deklaracja dostępności

Uprzejmie informuję, że dnia 24.12.2019 r. 

PSZOK będzie czynny od 7:00 do 15:00 .

 

                                                                                                 

                                                                                       PREZES ZARZĄDU

                                                                                      (-) Marzena Koppenberg