^ Back to Top

g 09

KOMUNIKAT

W związku z  zaistniałą sytuacją oraz potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, uprzejmie informuję o zmianach jakie będą obowiązywały od dnia 11 maja 2020 roku w ZZO Olszowa Sp. z o.o. z siedzibą w Olszowie :

 1. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Olszowa (gm. Kępno) i Smolna (gm. Oleśnica) będą czynne w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00.
 2. Obsługa mieszkańców odbywać się będzie wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie PSZOK i w niniejszym komunikacie.
 3. Przebywanie i przemieszczanie się osób postronnych na terenie PSZOK i obiektów ZZO Olszowa Sp. z o.o. bez zgody obsługi PSZOK jest zabronione.
 4. Na terenie PSZOK może przebywać wyłącznie jedna osoba pełnoletnia przekazująca odpady do zagospodarowania.
 5. Osoby korzystające z PSZOK bezwzględnie muszą stosować się do obowiązującego regulaminu PSZOK oraz przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na terenie obiektów należących do ZZO Olszowa Sp. z o.o., w tym m.in.:
 • stosować maseczki i/lub przyłbice ochronne zakrywające w szczególności usta i nos;
 • używać rękawic jednorazowych;
 • stosować płyn do dezynfekcji rąk dostępny na terenie PSZOK;
 • zachować bezpieczną odległość (co najmniej 2 metry) między osobami podczas korzystania z PSZOK.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez mieszkańców obowiązujących procedur i zaleceń, pracownicy PSZOK odmówią przyjęcia odpadów.
 2. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.zzo-olszowa.pl . W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się pod nr tel.: PSZOK Olszowa - 62 78 211 90, wew.35; PSZOK Smolna – tel. 71 733 95 59.

Licząc na Państwa zrozumienie, proszę o zastosowanie się do wymogów zawartych w komunikacie. 

Prezes Zarządu

/-/ Marzena Koppenberg        

                                                                                                                                                                                               

Olszowa, dnia 07.05.2020 r.

Radni Miejscy z Sycowa z wizytą w ZZO Olszowa

Radni Miejscy z Sycowa z wizytą w ZZO Olszowa

W dniu 18 listopada 2019 roku kilkoro Radnych Miejskich z Sycowa wraz z urzędnikami sycowskiego magistratu wizytowało Zakład Zagospodarowania Odpadów w Olszowie. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z działalnością instalacji komunalnej.

Tradycyjnie gości powitała maskotka firmowa Ol-Sowa, która m.in. zaprezentowała swoje skrzydła w kolorach pojemników na odpady do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów tj. żółtym, zielonym, niebieskim, oraz brązowym.

20191118 085959

Następnie Sycowianie wysłuchali wystąpienia Pani Marzeny Koppenberg – Prezes Zarządu zapoznając się z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz systemem zagospodarowania odpadami. W dalszej kolejności uczestnicy wyjazdu do ZZO, wraz z Panem Pawłem Szalkiem – Technologiem, zwiedzili obiekty instalacji komunalnej w Olszowie poznając proces technologiczny oraz funkcjonowanie Zakładu.

20191118 090007

20191118 114353